Wijsters Zomerfeest

Om de 5 jaar vindt in Wijster het zogenaamde ‘Wijsters Zomerfeest’ plaats, georganiseerd door het plaatselijke VvV, de Vereniging voor Volksvermaken. Er is steeds een ander thema. De verschillende buurtverenigingen werken in de voorbereidende fase wekenlang hard aan een praalwagen, versierde straten en een boog. En de jeugd maakt versierde fietsen en skelters. Het festijn vindt plaats in juni en de belangstelling en participatie van de dorpsgenoten is groot. Het dorpsfeest begint met een optocht door het dorp van alle praalwagens en alles wat maar rolt of beweegt, mits versierd. En een onafhankelijke jury beoordeelt de verschillende straatversieringen en de praalwagens. Aansluitend is er een prijsuitreiking en muziek in de sporthal, die ter gelegenheid in een feesthal is omgetoverd. Tijdens spelactiviteiten strijden leden van de buurtverenigingen tegen elkaar.
Vanwege corona kon het feest dit jaar geen doorgang vinden en is het verplaatst naar juni 2021.
Hieronder een selectie van foto’s van het Wijsters Zomerfeest 2010 met als thema ‘De Middeleeuwen’ en het Wijsters Zomerfeest 2015 met als thema ‘Tekenfilms en strips’.