Fractals

Computer Generated Art

Hieronder staan enkele afbeeldingen, die met behulp van fractals zijn gemaakt, z.g. computer generated art. Zo is de mandelbrotverzameling een bekende fractal die een belangrijke rol speelt in de chaos-theorie. De verzameling is genoemd naar Benoît Mandelbrot, een Pools-Franse wiskundige die de fractal in 1980 voor het eerst met de behulp van een computer onderzocht. Het is een verzameling van complexe getallen en ontstaat door herhaaldelijk op de complexe getallen een bepaalde wiskundige bewerking uit te voeren. Deze verzameling wordt dus aan de hand van een differentievergelijking bepaald. Voor ieder complex getal wordt dezelfde bewerking herhaald, waarbij er een rij complexe getallen wordt gecreëerd, die vervolgens met een bepaald kleurenpalet worden gevisualiseerd, met als resultaat zeer bijzondere figuren.